Hon är forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. I hennes nya avhandling "Akademins (o)föränderliga genusmönster" analyseras jämställdhetsinsatser på LTU.

– Det finns en allmän bild av att det är meriter som styr inom akademin och att kön därför inte spelar någon avgörande roll. Att synliggöra ojämställda strukturer har varit viktigt för att skapa en medvetenhet om att det här är frågor som vi behöver arbeta med för att nå förändring.

Den akademiska världen har färre kvinnor på höga positioner jämfört med många andra företag och organisationer.

Artikelbild

| Ojämställt. Förra helgen fick LTU 20 nya professorer, där tio är kvinnor. Trots det är andelen professorer som är kvinnor mycket låg visar Eva Källhammers nya avhandling.

I avhandlingen framkommer det att av Sveriges samtliga professorer är 27 procent kvinnor.

Vid Luleå tekniska universitet låg siffran – innan förra helgens promovering – på 19 procent.

– 1994 var ingen av professorna vid LTU kvinnor. När forskningen inleddes 2005/06 var andelen mellan åtta och tio procent. Sedan dess har universitetet gjort en rad insatser för att öka andelen kvinnor. Det går stadigt åt rätt håll, men utvecklingen går inte så fort som man skulle önska.

I sin forskning har Eva Källhammer bland annat vidareutvecklat personametoden för att synliggöra bristande jämställdhet.

– Nu ser jag framemot med förväntan på det kommande arbetet när universiteten ska jämställdhetsintegreras. Det har avsatts pengar för detta. Tanken är att genus och jämställdhet ska ingå i alla beslut och verksamheter. Förhoppningsvis ska det leda till en förändring i rätt riktning.