För första gången sedan år 1988 har mässling upptäckts i Norrbotten. En kvinna blev smittade under en resa i Sydostasien. Hemma smittades hennes ovaccinerade barn som var under 18 månader.

– Det ringer konstant i telefonen, till oss på smittskydd, men även på vårdhygien och infektion. Självklart är det en del privatpersoner som undrar om de kan ha blivit smittade, men mest är det sjukvården som ringer och ber om rådgivning och undrar hur de ska gå tillväga, säger han.

Skulle du uppmana alla att vaccinera sig?

Artikelbild

| Anders Nystedt tycker att alla som inte är vaccinerade, borde se till att bli det.

– Absolut, är man vuxen och inte vet om man är vaccinerad är det dags att fråga sina föräldrar om man har skydd mot mässling eller inte. Har man ingen man kan fråga gör det inget om man tar ett vaccin, annars kan man ta ett blodprov för att se.

Anders Nystedt tycker att det alla borde försöka ha ett skydd mot mässlingen för att undvika mässlingepidemier. Speciellt de som jobbar med barn och inom vården.

Om man har insjuknat i mässling upptäcks det oftast på tredje eller fjärde dagen när prickarna kommer. Innan dess brukar vanligt förkylningssymtom visa sig, så som feber, torrhosta och röda ögon. Dock är man smittsam under hela insjukningstiden.

Nästan alla som fått sjukdomen i Sverige har varit ute och rest när de blivit smittade, och i den sekundära spridningen har den som insjuknat blivit smittad av någon som rest.

– Oftast är det från Östeuropeiska länder, så som Frankrike och Italien, säger Anders Nystedt.