För en dryg vecka sedan publicerade ambulanssjukvården i Luleå en varning till alla föräldrar på sin Facebooksida. "Nu har värmen kommit och badsäsongen närmar sig. Då vill vi passa på att påminna om riskerna med barn och vatten", skriver de.

Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap är drunkning den vanligaste dödsorsaken för barn mellan ett och sex år. De flesta av drunkningarna, drygt en tredjedel, inträffade vid badplatser där övervakningen varit bristfällig – trots att barnen inte haft flythjälpmedel.

Ambulanssjukvården i Luleå uppmanar föräldrar att hålla koll på sina barn när de leker i vatten, oavsett om det handlar om ett bad i havet eller en plaskpool hemma på gården. "Skulle det värsta ändå hända är det viktigt att man känner till vad man ska göra. Ett barn som håller på att drunkna blir tyst och stilla i vattnet", står det i inlägget. Sedan uppmanar de människor att agera snabbt och ta sig ut till barnet om man misstänker att det är på väg att drunkna. "Om barnet är livlöst påbörjar man återupplivning direkt i vattnet med fem inblåsningar, därefter tar man sig så snabbt som möjligt upp på land där man fortsätter med HLR och ser till att någon larmar ambulans".