Vattenfall ska svara för att leverera vätgasen till Hybritprojektet.

– Vår del är att göra vätgas av fossilfri el, säger Magnus Hall, vd för Vattenfall.

Vätgasen ska produceras genom elektrolys av vanligt vatten, inget konstigt med det, men det ska göras i industriell skala. Till det kommer det att gå åt stora mängder elström.

– Vår utgångspunkt är att sälja mer el. Vi investerar och lär oss processen. Vi ska bygga upp ett nytt ben att stå på, fortsätter Magnus Hall.

Vätgas kan användas vid tillverkningen av ren diesel och plaster.

Om Hybritprojektet blir framgångsrikt och kan växlas upp till stålproduktion i industriell skala så måste även vätgasproduktionen hålla jämna steg. Det kommer att kräva stora lagerutrymmen för vätgasen, exempelvis bergrum.

– Vi kommer att samverka med Aga för att lära oss hur man gör, säger Magnus Hall.

Den fossilfria elströmmen ska komma från vattenkraft, vindkraft och även biobaserad kraftvärme när kärnkraften fasats ut. Det teknikskiftet leder i sin tur till andra förändringar.

– På sikt behöver vi bygga mer vindkraft i norr. Vi måste spara vatten i älvarna, säger Magnus Hall.