Sex av tio svenskar är positiva till att lagar stiftas som förbjuder nazistiska organisationer, visar en ny Sifo-undersökning beställd av organisationen Skiftet.

Frågan som ställdes var "Vad tycker du om följande förslag? Sverige borde stifta lag som gör det möjligt att förbjuda nazistiska organisationer." De svarande fick sedan ange på en skala i fem steg från mycket dåligt till mycket bra.

20 procent tycker att ett sådant förslag är ganska bra, medan 42 procent tycker att det är ett mycket bra förslag, sammanlagt 62 procent.

Kvinnor är generellt mer positiva än män till en sådan lag, 72 procent jämfört med 54 procent av männen.

81 procent av de som svarat på undersökningen instämmer helt och håller eller till viss del med påståendet att nazistiska organisationer hotar demokratin.

Hela åtta av tio anser att dessa organisationer hotar själva demokratin, säger Robin Zachari, kanslichef på Skiftet, till Expressen.