Under 2015 handlade allt om att hinna ta emot de asylsökande. Det viktiga var att registrera dem och ge dem tak över huvudet.

Sedan dess har mycket hänt. Regeringen införde gränskontroller och tillfälliga uppehållstillstånd, samtidigt som många andra länder också har infört restriktioner. Det har blivit svårare att ta sig genom Europa.

Det ledde till att färre flyktingar kom in i landet 2016.

– Vi var uppe i 7 200 asylplatser i länet, nu är vi nere på runt 4 000. Och det kommer att bli ännu färre fram till sista maj, säger Torsten Fors, integrationssamordnare vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Även antalet ensamkommande barn har minskat drastiskt.

Enligt Torsten Fors står 2 000 platser för ensamkommande barn tomma i landet.

– Det kommer att ställa till det för kommunerna som byggt upp en verksamhet och anställt rätt många. Det är stora omställningar.

Samtidigt ökar Norrbotten mottagandet för ensamkommande barn med uppehållstillstånd och anhöriga till dem som fått uppehållstillstånd.

– 2015 var de 869 och förra året ökade vi till 1 259. En del blir anvisade, andra väljer själva att bosätta sig här. I Kiruna och Boden som haft stora anläggningar, där är det många som väljer att stanna och bosätta sig. Sedan kommer ofta fler familjemedlemmar upp.

Nu är målet att fånga upp de nyanlända som kommit till Norrbotten, som både behöver fler invånare och arbetskraft inom många områden.

– Vi arbetar aktivt med det. I våra regionala projekt som heter Tillväxt och integration i Norrbotten ska vi göra kompetensinventeringar för att se vad de har för kunskaper och erfarenheter. Nu har vi nyligen varit i Boden och träffat 29 personer.

I det fallet handlade det enbart om asylsökande.

– 85 procent av de asylsökande lämnar Norrbotten. Det är den trenden vi måste vända. I det projektet arbetar vi med alla aktörer i länet som till exempel LTU, arbetsförmedlingen och kommunerna.

Tanken är att när de nyanlända fått uppehållstillstånd ska de känna att de kan stanna här.

– Vid inventeringen i Boden fanns det någon biolog och någon som höll på med forskning. Dem lämnade vi över till universitetet, så kan de gå vidare med dem.

Region Norrbotten och kommunerna som behöver mycket personal.

– Framförallt inom vård och omsorg.