Jodbrist kan bland annat leda till ökad risk för giftstruma och utvecklingsstörning hos foster. På 50-talet joderades bordssaltet. Men 80 procent av det salt vi får i oss kommer från halvfabrikat och färdiglagat som inte är joderad.

- Globalt sett är jodbristen ett problem, säger Mats Eliasson.

Tack vare forskning som bedrivits bland annat på Sunderby sjukhus har helt nya data om jodstatusen tagits fram. Det har funnits lite fakta om det hittills.

Artikelbild

- Vi har skickat våra siffror till Livsmedelsverket som ska använda det som en grund, säger Mats Eliasson.

Nytt forskningsprojekt
För några år sedan fick han vetskap om att människor i norra Sverige led av en förhöjd ämnesomsättning i form av giftstruma.

- Våra nivåer var att jämföra med de högsta i Europa. Jag tänkte att jodbrist kan vara en orsak till det och kontaktade Livsmedelsverket för att höra hur det stod till med den. De svarade att de inte visste, säger Mats Eliasson.

Vips hade han fått ett nytt forskningsprojekt att ta tag i.

Artikelbild

| STOCKHOLM 20061005 Saltströare. Foto: Stefan Gustavsson / SvD / SCANPIX / Kod: 30042 ** DN OUT (även arkiv) **

Tillsammans med Umeå universitet och Sahlgrenska akademin har jodstatusen på den vuxna befolkningen i Norrbotten och Västerbotten undersökts under 2009, inom ramen för Monicaprojektet. 66 män och 88 kvinnor i åldersgruppen 25-44 år, samt 84 män och 87 kvinnor inom åldersgruppen 45-64 år har lämnat urinprov för analys till forskargruppen.

- Elva procent hade under 50 mikrogram per liter, vilket är klar jodbrist, säger Mats Eliasson.

Median-jodintaget hamnade på 105 mikrogram/liter. Det rekommenderade önskvärda intaget för vuxna ligger på ett värde på 150 mikrogram/liter.

Kvinnor sämre än män
Kvinnorna hade sämre värden än männen. Tio procent av de unga, fertila kvinnorna hade värden som var för låga inför en graviditet. Mats Eliasson utesluter inte att mödravårdscentralen i framtiden kan upplysa par om att vikten av att kvinnan får i sig jod.

Jodbristen kan förklaras med att vi äter mer halvfabrikat och mindre fisk än tidigare. Folkhälsomålet att få befolkningen att äta mindre salt för att minska blodtrycksnivåerna kan också påverka.

- Minskar man saltintaget kan jodbristen uppstå, då har vi ett problem mellan två intressen. Man ska se till att få i sig joderat salt, men inte öka saltmängden, säger Eliasson.

Hur ska ni gå vidare med jodforskningen efter det här?
- Vi kanske följer några individer några år framöver och se om vi kan koppla sådana diffusa symptom som trötthet till jodbrist, säger han.