Fredrik Hansson och Lennart Nilsson anger i sitt ”Rimlexikon” från 1996 tolv ord som rimmar på hjärta: Berta, bjärta, fjärta, Herta, pärta, smärta, snärta, svärta, ärta, Alberta, alerta och behjärta. 

Inget av de andra elva kan dock sägas klaffa lika bra ihop med hjärta som smärta.

Det vore egentligen naturligt att tro att de två orden fått extra sälta, med tanke på att de rimmats så regelbundet, men i stället har paret urlakats och blivit blaskigt, banalt och mest ett skämt.

De två orden i förening är det exempel den tar till som vill förlöjliga rimmandet, denna konst av arabiskt ursprung.

Inom poesin har rimmandet gått ur modet sedan länge, men inom populärkulturen har det levt kvar i pop- och dansbandslåtar –  och numera förekommer det frekvent i rappares texter.

Lite lustigt är då att konstatera att den som främst överutnyttjat rimmet hjärta-smärta, det är en av Sveriges stora poeter och tidiga feminister, nämligen Hedvig Charlotta Nordenflycht. 

I diktsamlingen ”Den sörgande Turtur-Dufvan” från 1743 rimmade hon hjärta och smärta massor av gånger. Säkert skedde det på fullt allvar, för vid den tiden var hon och hennes hjärta fullt av smärta efter att hon som 25-åring hade blivit änka för andra gången. 

Några exempel ur dikterna i samlingen:

Jag strider med mig själv att dämpa ned den smärta,

som bor fördold men har sitt välde i mitt hjärta.

*

Att i tiden glömma dig

är omöjligt för mitt hjärta

Och dock jämt påminna sig

är en obeskrivlig smärta.

*

Han har som andra dygd och fel

men livlig själ och ädelt hjärta.

Att i hans vänskap äga del

jag söka skall, men utan smärta.

*

Vad skall i en så häftig nöd

dock trösta ett förtvivlat hjärta,

som av en så mångdubbel död

måst känna en ovanlig smärta.
 

Litteraturbloggaren Carl Magnus Juliusson och mastersstudenten Vera Sandin vid Uppsala universitet är två som har uppmärksammat Nordenflychts ohämmade användning av hjärta och smärta. Båda har kommit fram till att ”hjärta rimmar inte med någonting annat än smärta. Hjärta är rent utav smärta.”

Må så vara, men ord kan ha flera betydelser så smärta behöver inte bara betyda lidande, plåga, pina, sorg, värk eller bedrövelse.

På denna valentinska dag,

låt oss begrunda för ett slag

miraklet som pulserar och vi känner som vårt hjärta.

Organet som oss till behag

kan hålla liv i stark och svag

och som tas till vid nödrimskris av tjocka och av smärta.