De utländska förband som bjudits in till storövningen är från Finland, USA, Storbritannien och Norge. Då Sverige är värdland är övriga deltagare skyldiga att följa de svenska övningsreglerna.

– Planering pågår för att klargöra alla juridiska frågor. Att öva med andra länder i större och komplexa övningar ökar vår förmåga och stärker det internationella samarbetet, säger Försvarsmakten presschef Philip Simon som tillägger övningen är en del i arbetet med att utveckla samarbetet med de inbjudna länderna.

Riktigt hur många soldater som kommer att delta är ännu oklart, då samtliga inbjudna ännu inte gett klartecken. Från svensk sida räknar man med cirka 2 000.

Arméövningen som pågår veckorna 12–13 nästa år är tänkt att genomföras i norra Sverige och Finland.

Hur allmänheter påverkas är ännu oklart, enligt presschefen som tillägger att Sverige varje år genomför olika övningar, både egna och som deltagande i andra länders övningar.

– Det är en helt naturlig del för utveckling och vidmakthållande av våra förband samt för att öka vår operativa effekt.

Han berättar också att den amerikanska marinkåren nyligen var i Sverige och övade med svenska förband.

Redan om några veckor tar delar av det amerkanska flygvapnet plats på F21 i Luleå, där man kommer att ha sin bas under den stora Nato-övningen Trident Juncture Exercise 18 (25 oktober–7 november).

Även finska soldater enheter är på ingående – som ett led i förberedelserna inför Nato-övningen där även Sverige kommer att delta.