Konventet strävar efter att bli den självklara arenan för samtal om kulturens roll för ett demokratiskt samhälle där människors lika värde och yttrandefriheten står i centrum även i framtiden.

Initiativtagare är samarbetsorganisationerna för våra regionala musikinstitutioner, länsmuseer och länsteatrar.

Konventet ska vara plats för diskussioner och nytänkande i kulturpolitiken.

Detta sker i rätt tid. Kulturpolitiken har sedan 1974 års kulturproposition präglats av ett förvaltande.

Mindre justeringar har skett men i grunden har det funnits en samsyn om kulturpolitikens övergripande inriktning.

Denna samsyn har utmanats av Sverigedemokraterna. De vill använda kulturen för att skapa ett homogent samhälle utan motsättningar, utan konflikter – en klassisk fascistisk dröm.

Ett samhälle som dagens Polen där journalister som gör sitt jobb förföljs, public service och övrig media är under hård statlig kontroll och censur och där kulturverksamhet som inte förmedlar ett nationalistiskt budskap får indragna anslag.

Folk och kultur är den mötesplats där alla goda krafter kan samlas för att tänka nytt och stort och hitta en ny samsyn.

Särskilt viktigt när Moderaterna nu sålt ut sig för makten och inlett samtal med fascisterna om kulturpolitiken.

Samarbetsorganisationerna har även bildat den ideella föreningen Kulturlyftet, en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska organisationer.

Föreningen ska jobba för kultur i hela landet och med konst och kultur som utgångspunkt bidra till samhälls- och demokratiutveckling.

Mer konkret driver de krav på en miljard mer till kultur. Av dessa ska 250 miljoner öronmärkas för regional kultur. Ett fullt rimligt krav.

Jag ser med spänning fram emot konventet. För mig som socialdemokrat är det viktigt att vi kan tillgängliggöra kultur för fler och få till en kulturpolitik som lockar arbetarklassen i högre grad än idag, i synnerhet männen.

Myndigheten för kulturanalys visar att det är framför allt unga, kvinnor och de med högre utbildning som tar del av eller utövar kultur idag.

Det håller inte om vi ska utveckla vårt demokratiska samhälle och få en bred uppslutning kring en ny kulturpolitik.