LEDARE På skogsjätten Sveaskogs hemsida läser jag om ”gröna drömmar på en plantskola i Hallsberg”.

Andemeskel, Ali, Msagna och Yordanas, som flydde från Eritrea till Sverige, har efter en praktikperiod hos Svenska Skogsplantor i Vibytorp fått nystartsjobb.

De sorterar plantor, staplar kassetter och rensar ogräs inne och utanför växthusen vid plantskolan.

Tre av dem har tagit svenska truckkörkort, vilket ökar deras möjligheter på arbetsmarknaden ytterligare.

Vibytorp är ett fint exempel på hur det nu öppnas vägar in på arbetslivet även för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Under 2018 satsar den rödgröna regeringen ytterligare 270 miljoner kr för att skapa jobb i de gröna näringarna. Det kan handla om att röja skog, städa stränder och sköta friluftsområden.

Möjligheterna till en framtid i den gröna sektorn är dessutom goda.

”De här näringarna har ganska stor arbetskraftsbrist i dag. Branschen själv säger att det saknas 3000 personer”, säger näringsminister Mikael Damberg (S).

Skogsstyrelsen är en viktig del av satsningen.

”Det är väldigt roligt att regeringen tycker vi kan bidra. Det visar att man har förtroende för Skogsstyrelsens sätt att arbeta med de här frågorna. Vi har en lång tradition av att kombinera arbetsmarknadsåtgärder med angelägna insatser i de gröna näringarna som annars inte skulle bli utförda”, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Han pekar på att arbetslösa kan bidra till bland annat upprustning av vandringsleder, skötsel av naturreservat och slyröjning vid vägar och järnvägar.

I satsningen deltar förutom Skogsstyrelsen även Transportstyrelsen, SGU och Naturvårdsverket. Myndigheternas mål är att cirka 1500 personer ska få del av satsningen redan 2018. 2020 beräknas den omfatta 5000 personer.

Det är smart politik i många avseenden.

Människor, som av olika skäl har det tufft på arbetsmarknaden, får in en fot på arbetsmarknaden och möjlighet att göra nytta.

Samhället får någon som snyggar till skogar, stränder, friluftsområden och annat.

Tag bara SGU:s verksamhet som exempel.

Det finns en massa gamla borrör ute i den svenska naturen från den tiden när staten hade en stor prospekteringsverksamhet, icke minst gäller det i Norrbotten och Västerbotten.

Att kapa rören minskar risken för olyckor med skotrar eller terrängfordon och att försluta dem minskar faran för negativ påverkan på grundvattnet.

Genom gröna jobb-satsningen blir nu detta möjligt. Ett behov tillgodoses samtidigt som arbetslösa människor får meningsfull sysselsättning.

Annie Lööf och Centerpartiet snackar om ”hittepåjobb”, ”pysselsättning” och ”AMS-trams” när de beskriver regeringens arbetsmarknadspolitik.

Men de gröna jobben, liksom satsningen på extratjänster och fler lönebidragsanställningar, är klok politik. Den av Annie Lööf så omhuldade marknaden fixar inte allt.

Det måste finnas alternativ för Andemeskel, Ali, Msagna, Yordanas och andra som av ett eller annat skäl behöver hjälp och stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden.