Det är RFSU som står bakom manifestationen som sker samtidigt på flera orter i Sverige. Sedan 2010 har RFSU:s kampanj Barnvagnsmarschen samlat människor för att manifestera mot mödradödlighet. Syftet är att uppmärksamma mödradödligheten i världen, skapa opinion genom folkets stöd och sätta press på politiker att uppfylla de krav som ställts.

Orsaken är bland annat bristande tillgång på preventivmedel, osäkra aborter, obefintlig sexualupplysning och mödravård. Vid humanitär kris läggs fokus ofta på direkta insatser som vatten, mat och tak över huvudet medan frågor som handlar om förlossningsvård och preventivmedel åsidosätts. Förra året deltog människor på 49 orter sitt stöd för att minska mödradödligheten och nu är det dags för medborgarna i Gällivare att delta.

Medborgarskolan ställer upp som medarrangör i Gällivare.

– Vi ser att det behövs lyftas fram och det är en viktig fråga. Man ska inte dö i samband med att man föder barn, säger Siv-Inger Hackström.

Hon berättar att marschen utgår från torget i centrala Gällivare klockan 11.00.

– Man är välkommen med eller utan barnvagn, säger Siv-Inger Hackström.