En grupp barn från sexårsverksamheten på Porsöskolan blev de första att inta Googolville. De fick en halv banan och en fjärdedels apelsin vardera. Efteråt testade de ett matematikspel och kollade hur många barn som får plats i en koja som är en kubikmeter stor. De fick också lära sig vad ett Möbiusband är - av en matematikprofessor.