LÄS MER: Astmaläkare fick sparken i Luleå – anställd på nytt

140 av 219 patientbesök under en dryg månad slutade med diagnosen ”astma” när den inhyrde läkaren Lars Gustafson arbetade på Stadsvikens hälsocentral i Luleå. Patienter med nackdiskbråck, hemorrojder och utbrändhet ansågs alla lida av astma, enligt Gustafson.

Måttet var rågat när Lars Gustafson konstaterade att en patient som hade varit medvetslös i flera minuter och drabbats av krampanfall, hade fått sina symtom orsakade av astma. Hälsocentralens ledning avslutade då Gustafsons anställning och anmälde honom till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Norrbottens Media kunde snart därefter avslöja att Lars Gustafson hade varnats redan under 1990-talet och att Socialstyrelsen ansåg att hans läkarlegitimation borde dras in. Han varnades av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, redan 1996. Detta för att ha visat ett orimligt intresse för astma och astmadiagnoser. 2004 anmäldes han av Socialstyrelsen, av samma skäl.

I fredags kunde vi avslöja att Gustafson har fått nytt jobb som läkare. I dag arbetar han på Husläkarmottagningen Liljeholmstorget i Stockholm. Efter att arbetsgivaren fått kännedom om hans historik är han numera under två specialistläkares tillsyn, men behandlar fortfarande patienter.

LÄS MER: Dottern till drabbad: "Jag hittar inte ord"

Lars Gustafson är bara en av flertalet potentiellt patientfarliga läkare, som namnpublicerats i Kuriren och NSD de senaste åren. Skälet till mina beslut att namnpublicera är allmänintresset.

Läkare är en yrkesgrupp som har en särskild ansvarsposition. Deras förmåga och kompetens kan vara skillnaden mellan liv och död för oss patienter. Läkare som misskött sig så pass att de kritiseras av IVO eller klandras av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, och fortfarande är i tjänst och träffar patienter, löper därför risk att namnpubliceras i NSD och Kuriren.

Norrbottens medias produkter har tillsammans varje dag över 200 000 läsare. När vi nyhetsvärderar och väljer ut vad vi ska skriva om är det alltid läsarnas intressen och behov av att veta som är ledstjärnan. Jag ser namnpubliceringen av potentiellt patientfarliga och/eller oskickliga läkare som en konsumentinformation som kan vara livsviktig för er läsare. Jag är helt säker på att du som patient vill veta om den läkare som ska behandla dig har en historik som kan sätta ditt liv på spel. Genom att ge dig som läsare kännedom har du själv valet att välja en annan läkare.

Under alla år som utgivare har jag mötts av nästan uteslutande positiva reaktioner på min publiceringspolicy när det gäller läkare. De som har riktat kritik mot mina publiceringsbeslut har haft en och samma yrkestitel. Du kan själv gissa vilken.