Richard Bergfors, vd på Max Hamburgerrestauranger, Luleå, blir rådgivare till Sektor3 som är "Tankesmedjan för det civila samhället".
Bergfors kommer att bli en del av det rådgivande rådet och bidrar med sina erfarenheter och kunskaper i valet av inriktning på den forskning om det civila samhället som Sektor3 finansierar.
Det rådgivande rådet består sedan tidigare av Johan Norberg, författare och debattör, Katerina Janouch, författare och föreläsare, KG Hammar, ärkebiskop emeritus och docent vid Lunds universitet, Magdalena Forsberg, idrottare, föreläsare och programledare, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, debattör och tidigare ledarskribent på NSD samt Stig-Arne Bäckman, föreläsare och entreprenör.
-  Det är verkligen glädjande att Richard Bergfors har tackat ja till att vara Sektor3:s rådgivare. Han har i sitt arbete visat på en känsla för att kunna förutspå trender i samhället, och vågat ligga i framkant, samtidigt som han betonar företagens sociala ansvar med konkreta satsningar på hälsa och miljö, vilket blir oerhört värdefullt för Sektor3. Richard kommer med sin erfarenhet från näringslivet att bli en viktig rådgivare, säger Alice Bah Kuhnke, chef på Sektor3.
Sektor3 - Tankesmedjan för det civila samhället är en ideell förening som leds av Alice Bah Kuhnke. Bakom tankesmedjan står ett 20-tal olika organisationer ur det civila samhället, bland andra KF, Rädda barnen, Scouterna och IOGT-NTO. Det som kännetecknar det civila samhället är det frivilliga deltagandet och att verksamheterna styrs av dess medlemmar, utifrån ett gemensamt intresse eller värdegrund. I vårt samhälle finns en mångfald av aktörer som verkar och påverkar människors vardag. Utanför det enskilda hushållet talas det ofta om tre olika sektorer, där man utöver privat och offentlig sektor också inkluderar det civila samhället. Den tredje sektorns aktörer som återfinns i det civila samhället verkar varken i privat eller i offentlig regi