Det blåser medvind för vänstern.

– Ja, så mycket har väl inte ett oppositionsparti fått igenom på en strategisk plan som jag vet. Det som vi yrkat i flera år fick vi igenom utom det här med deltid som var största grejen. Det är fantastiskt att folk äntligen har öppnat ögonen och förstår vilken politik vi för. Till och med våra motståndare förstår hur bra vi är, säger Bosse Strömbäck, och ler.

Vänstern fick gehör för heltid för alla, stopp för delade turer under genomförandetiden av heltider, flaggdag på kvinnodagen 6 mars, en vegetarisk dag i veckan och att ungdomsrådets styrelse ska bli en remissinstans.

Artikelbild

| Tony Karlsson hade hoppas få igenom förslaget med en kultursamordnare. " Vi vill få ut kultursatsningar även i byarna."

– Det kändes tråkigt att inte sex timmarsdagen i projektform röstades igenom. Där handlar det om så mycket människor, inte minst kvinnor inom vården, för där projektet bedrivits har sjukskrivningarna gått ned, säger Anna Karlsson.

Vänsterpartisterna blev också glada över att deras förslag att ungdomsrådets styrelse blir en remissinstans för ärenden som rör ungdomar i Boden. De hoppas också att styrelsen ska få en egen liten budget som man kan stötta olika projekt.

Vänsterpartiet fick dock nej till att inrätta ett kommunalt jämställdhetsråd och en ny tjänst som kultursamordnare.

– Vi vill se mer kulturliv även ute i byarna och även göra om Folkets Hus till ett kulturcentrum, säger Tony Karlsson.

Artikelbild

| Anna karlsson hade hoppas att få igenom sex timmars arbetsdag i projektform. " En viktig satsning".

Avgiftsfri busstrafik får vänstern också fortsätta kämpa för. Det fanns likartade förslag från andra partier så därför ska avgiftsförslagen utredas vidare.

Partiet vill också bygga en ny ishall och lägga grunden för ett idrottscenter på Boden Arena.

– Vi vill frisläppa nuvarande ishalleområdet till att bygga bostäder på, säger Tony Karlsson.

– Det måste också byggas mer hyresrätter som folk har råd att bo i och inte bara erbjuda bostadsrätter som kostar skjortan, säger Anna Karlsson.

Var finns pengarna för era satsningar?

– Ja, vi kommer att ta mycket av finansieringen från de konsultmiljoner på 60-80 miljoner som redovisades i förra veckan på kommunstyrelsens arbetsutskott. Jag har bett om en redovisning. Mycket av det som görs borde tjänstemännen kunna göra själva för konsulter kostar för mycket pengar, säger Bosse Strömbäck (V).

Som gruppledare är han nöjd att Vänsterpartiet fick igenom sina hjärtefrågor inför valupptakten.

– Det är inga nya frågor för vårt parti utan vi har återupprepat dem år efter år men nu har de andra partierna följt efter oss.

– Jag tror att våra motståndare skäms inför väljarna. De andra partierna vill inte möta oss i debatter omkring något så självklart som heltid för alla och avskaffande av delade turer. Frågor som även en majoritet av folket i Boden håller med oss om, säger Bosse Strömbäck.