Ursprungsritningarna till den 300 meter långa byggnaden som fått bygglov på Porsön kommer från Sheehan partners och Alfatech. I Luleå är det A och d arkitektbyrå som hanterar kontakten med kommunen.

Det syns i de ritningar som lämnats in i samband med bygglovsansökan.

Sheehan partners är en arkitektbyrå i Chicago som specialiserat sig på datahallar. Deras mest kända projekt är Facebooks amerikanska serverhallar i Prineville, Oregon, och Rutherford, North Carolina.

Artikelbild

Så här kommer hamnen att se ut om initiativtagarna får som de vill.<_Bildtext Fotobyline>SKISS: ARKITEKTHUSET MONARKEN</_Bildtext Fotobyline>

Anläggningen i Prineville använder den kalla luften i Oregon för att kyla servrarna. Anläggningen i Luleå är tänkt att fungera på samma sätt.

Amerikansk förebild
Då man jämför utseendet på den planerade anläggningen i Luleå och de amerikanska motsvarigheterna är likheterna många.

- Det är väldigt likt, säger en kommunal tjänsteman som jämfört Luleåritningarna med en bild på anläggningarna i USA.

Det handlar dels om karaktäristiska detaljer, som de stående, prefabricerade betongelement som placeras vid hallarnas entré. Men även om hela byggnadens struktur. Var vattentankarna är placerade. Hur personalytorna är disponerade.

Artikelbild

NSD har varit i kontakt med Sheehan partners, men där vill ingen kommentera ritningen som lämnats in i Luleå.

Gold data center syftar på miljöklassningen på byggnaden. Organisationen Leadership in Energy & Environmental Design certifierar "gröna" byggnader. I deras klassificering är guld den näst högsta nivån. Facebooks ambition är att guldklassa anläggningarna i Pineville och Rutherford.

Artikelbild

Sade ja
I går beslutade kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott att sälja marken på Porsön till bolaget Pinnacle Sweden, det dotterbolag som hanterar affären för den amerikanska jättens räkning. Utskottet sade även ja till den nya detaljplanen för området.

- Det togs i full enighet, och det var väldigt glädjande, säger kommunalrådet Karl Petersen (S).

På måndag ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta om detaljplanen och försäljningen. Sedan är det klart för byggstart - om ingen överklagar. Petersen vet vem som vill bygga på Porsön, men vill att företaget självt ska få offentliggöra satsningen.

- Det kommer att bli ett stort tillkännagivande. Det är planerat för det, säger kommunalrådet.