Det fanns en, om än liten, gnagande oro hos kommunalrådet i Luleå, Karl Petersen. En utdragen process med överklaganden och miljödebatt är kort och gott inte bra för affärerna, framför allt inte när det handlar om internationella storföretag som Facebook.

Sveriges ornitologer och naturvänner kände också en oro. I det fallet för det känsliga och fågelrika naturområdet Gammelstadsviken. Men efter mötet mellan bland andra Karl Petersen och Dennis Kraft, ordförande i Sveriges ornitologiska förening, SOF, var det idel lovord och glada miner.

- Jag är helnöjd och känner mig nu absolut lugn. Projektet är i hamn, säger Karl Petersen.

Artikelbild

| Sveriges ornitologers ordförande Dennis Kraft och kommunalrådet Karl Petersen vandrade runt Gammelstadsviken på onsdagen. Ett möte som resuterade i en satsning på naturvården i det känsliga naturreservatet.FOTO: Göran Ström

Hela eftermiddagen ägnades åt att diskutera serverhallar och det känsliga naturområdet som blir hallbyggets granne. Resultatet blev att nästan hela summan för markförsäljningen går raka vägen tillbaka till Gammelstadsviken. 6,6 miljoner kronor är affären värd. 600 000 kronor behåller kommunen för att finansiera försäljningen. 

Pengar öronmärks
- Sex miljoner kronor öronmärks för Gammelstadsviken. Vi ska till exempel utreda vad som behöver göras för att viken ska leva vidare på lång sikt, säger Karl Petersen.

Pengar kommer också gå till mer omedelbara åtgärder: Gamla slåtterängar ska till exempel få nytt liv, sly ska rensas och mycket mer. Och tillgängligheten i området ska bli bättre för alla som vill titta närmare på naturreservatet.

- Jag är mycket glad över att ornitologerna och Naturskyddsföreningen aktivt ska vara med i det arbetet. Det är en fantastisk lösning, säger Karl Petersen.

Artikelbild

| Den skyddsvärda skräntärnan flyger ända från Rödkallen för att som här söka föda i Gammelstadsviken.FOTO: MATTIAS NORDLUNDFOTO: Mattias Nordlund

Och Dennis Kraft kände sig lugn efter mötet med Luleå kommun och länsstyrelsen i Norrbotten.

Han konstaterar att jobbet kring serverhallarna och natur- och fågelskyddet i Gammelstadsviken inte är klart, men ett stort steg framåt togs:

Artikelbild

Bildade fyrklöver
- Det har gått mycket bra. Vi har diskuterat åtgärder och frågeställningar kring skyddet av fågellivet i Gammelstadsviken. Och jag fick positiva besked av både kommunen och länsstyrelsen, säger Dennis Kraft.

Det kanske viktigaste beslutet som fattades under onsdagens möte var att SOF, Naturskyddsföreningen, länsstyrelsen och kommunen ska jobba vidare tillsammans i frågan. En fyrklöver Dennis Kraft uppskattar mycket.

Artikelbild

| Den skyddsvärda skräntärnan flyger ända från Rödkallen för att som här söka föda i Gammelstadsviken.FOTO: MATTIAS NORDLUNDFOTO: Mattias Nordlund

- Jag känner att vi har fått bra respons på våra synpunkter. Och vi kommer jobba vidare sida vid sida. Det känns mycket positivt, säger han.