Tillstånden har sökts av bolaget Pinnacle Sweden AB. Enligt NSD:s uppgifter är det det amerikanska multinationella bolaget Facebook som ligger bakom hela projektet.

Utredningen är omfattande eftersom bygget gränsar till Gammelstadsvikens naturreservat. Den innehåller bland annat prövning på buller, bränslehantering, utsläpp till luft och hantering av vatten. För att minimera risken för att fågellivet ska påverkas lämnas en skyddande skogsbarriär runt området.

Länsstyrelsen slår också fast att bolaget ska upprätta en plan för energihushållning, så att den värme som alstras i serverhallarna kan återanvändas. Den värme som alstras väntas få temperaturen att stiga med 1-4 grader inom 200 meters håll från serverhallarna.

Bygget inleds redan i år. När anläggningen är i full drift förbrukar den 473 000 megawatttimmar per år, vilket är en elförbrukning motsvarande Bodens.