På en pressträff i Kramfors offenliggjordes nyheten att tio statliga servicekontor ska etableras i glesbygden och i särskilt utsatta områden i städerna. Jokkmokk och Överkalix får var sitt servicekontor.

– Vi har gjort en kartläggning var vi behöver förstärka den statliga servicen och ser att här finns det ett behov. Vi ska sätta medborgarnas behov i fokus och Sverige är större och mer än Stockholm, vi måste jobba för att förbättra den statliga servicen i hela landet, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Första året handlar det om Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket som ska ingå och från och med 1 januari 2019 även Arbetsförmedlingen, Trafikverkets förarprov och Migrationsverket. Personalen på servicekontoren kommer att ha rollen som generalister.

– Vi hoppas att bygga ut det ytterligare för att vi ser att vi behöver finnas fysiskt ute, även om det är bra med digitala tjänster, vi satsar mycket på det så måste vi även ha fysisk närvaro. Då behöver det finnas fler servicekontor ute i glesbygden. Med dagens beslut går vi upp till 113 servicekontor, vi utökar med tio. Vi kommer att bygga upp en organisation från 2019 för att bygga ut det ytterligare, säger Ardalan Shekarabi.

Visionen är att staten ska gå ihop och finnas tillgänglig i fysiska samlingsplatser, som medborgare ska man inte behöva gå runt till olika myndigheter.

– Staten ska bygga samlingsplatser där du får hjälp med dina ärenden, oavsett vilken myndighet det berör. Många behöver ha fysiska möten eller videolänksmöten med sina handläggare, människor behöver kunna identifiera sig för att få ut legitimationer, då behöver vi ha fysiska platser där man kan göra det, säger Ardalan Shekarabi.

Norrbotten har en tjänst som snart blir vakant, landshövdingen, hur går det att tillsätta den?

– Vi jobbar på det. Landshövdingen byter uppdrag i februari, målsättningen är att ha en ny på plats eller åtminstone ha fatta beslut då, säger Ardalan Shekarabi.

Har ni några kandidater?

– Det som är intressant med landshövdingen i Norrbotten är att det är väldigt många som är engagerade. Både i Kuriren och NSD har man kunnat läsa långa listor på kandidater, det finns gott om duktiga människor som föreslås.

Har ni redan någon på gång?

– Nej, inget som vi är redo att kommunicera i det här läget, säger Ardalan Shekarabi.

När kommer ett besked?

– Målsättningen är att vi ska ha fattat ett beslut före det landshövdingen slutar, säger Ardalan Shekarabi.