Vi kivas om det är koldioxidutsläpp (CO2) eller moder sol som gjort att jordens medeltemperatur höjts med cirka en grad de senaste 100 åren.

Hur än det än är borde vi kunna enas om att avgaser är skadliga för lungorna och därför minska utsläppen. Mer CO2 är bra för växtligheten men det är sotpartiklarna från kol-, olje-, bensin- och biobränsleanvändning som orsakar miljontals människors för tidiga död. Insikten bör bli att använda dem så lite som möjligt och om man tvivlar på det kloka i att satsa på batteridriven bil så är ett bra alternativ att tillverka nytt bränsle av CO2 i luften som med tillgång till billig el från toriumreaktorer och genom att suga upp CO2 med enorma fläktanläggningar i närheten av tätorter blandat med vatten och värme från reaktorerna tillverka nytt motorbränsle som då kan betraktas som förnybart. Det kärnavfall som finns i Sverige och tänkts grävas ner från våra gamla kärnkraftverk kan användas som bränsle i 1000 år i de nya reaktorerna.

Tror någon att nordens vattenkraft har tillräckligt med svängningsmassa för att reglera spänningen i nästan hela Europa? Att ensidigt satsa på förnybar elproduktion leder till att det inom några år produceras så mycket sol- och vindkraft i hela Europa och den svenska kärnkraftens fossilfria synkrona svängningsmassa av dårskap försnillats då priset per kWh ofta blivit nästan noll. Samma öde får koleldade kraftverk för att slippa koldioxidutsläppen. Därmed återstår i så fall gaseldade kraftverk som inte heller är koldioxidfria.

En storstörning kan kosta miljarder och beräkningar visar att vid torrår riskerar vi drabbas av sådana 55 gånger per år, det vill säga en gång i veckan på grund av brist på reglerkraft i nätet. Låt oss därför satsa på fjärde generationens kärnkraft som gör att vi kan ”elda” upp kärnavfallet, göra motorbränsle av CO2, satsa på hybridbilar, återställa utbyggda älvar samt med obegränsad tillgång till billig el avsalta havsvatten till jordens törstande befolkning och slippa klimatflyktingar.