Novus har ställt frågan till 1 003 norrbottningar ”vad skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag?”. Tre partier får ett signifikant högre resultat än vad de fick vid riksdagsvalet 2014 - Moderaterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Fyra partier får däremot ett signifikant lägre resultat än de fick vid riksdagsvalet 2014 - Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ.

Moderaterna får 15,5 procent i undersökningen, en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med valet 2014 då partiet fick 12,9 procent. Det är inte riktigt i nivå med valresultatet 2010 då partiet fick 16,4 procent vilket gav Moderaterna två riksdagsmandat, men det räcker ändå till för att Moderaterna skulle ta två mandat.

Socialdemokraterna får i undersökningen stöd av 42,6 procent, vilket är en minskning med 6,1 procentenheter jämfört med valet 2014. Vid riksdagsvalet 2010 fick Socialdemokraterna 51,9 procent av rösterna i Norrbotten. Tillbakagången för Socialdemokraterna innebär att partiet skulle tappa ett riksdagmandat, från nuvarande fem till fyra, om resultatet av opinionsmätningen står sig på valdagen.

Sverigedemokraterna går framåt i Norrbotten och får stöd av 13,3 procent i undersökningen, en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med valresultatet 2014. Det ger SD fortsatt ett riksdagsmandat från Norrbotten.

Vänsterpartiet får 11,1 procent i undersökningen, en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med valet 2014 då partiet fick 8,6 procent i Norrbotten. Det innebär att Vänsterpartiet behåller sitt enda riksdagsmandat.

Miljöpartiet får stöd av 4,2 procent enligt undersökningen, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med valresultatet 2014 då MP fick 4,9 procent.

Kristdemokraterna fortsätter att tappa väljare i Norrbotten, vid 2010 års riksdagsval fick KD 3,3 procent, vid valet 2014 tre procent och i opinionsmätningen får KD 1,8 procent.

Feministiskt initiativ tappar också kraftigt, vid valet 2014 röstade 2,4 procent på partiet men enligt opinionsundersökningen är bara en procent av väljarna beredd att lägga sin röst på Feministiskt initiativ.

Liberalerna får stöd av 3,5 procent av väljarna i Norrbotten, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med valet 2014.

Centerpartiet ökar sitt stöd och får 5,8 procent enligt undersökningen, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med valet 2014.

Norrbotten har åtta fasta riksdagsmandat. Beräkningen av fördelningen av mandaten är gjorda med valsimulatorn på valmyndighetens hemsida.