Det var under sommaren som hemtjänsten i Älvsbyn uppmärksammade att dospåsar hos ett antal vårdtagare var uppklippta. Det handlar om morfinpreparat och sömnmedel. Läkemedel som har stor spridning bland missbrukare. Nilsson anser att det är en oerhört allvarlig händelse. Inte bara för att någon stjäl läkemedel, utan också för att de dessutom bytts ut mot andra läkemedel för att dölja att någon tagits.

– De läkemedel som de bytt ut mot har inte orsakat någon skada för personerna i fråga. Vi har tagit prover på dem för att säkerställa det. Men om det hade fått fortgå under en längre tid så hade det kunnat orsaka stora skador, säger Nilsson.

Den medicin som ersatt läkemedlen hade i värsta fall över tid kunnat leda till rytmrubbningar, cirkulationssvikt och död om händelsen inte uppdagats av personalen.

– Jag vill inte säga vad det är för typ av läkemedel det bytts ut mot då det fortfarande pågår en utredning. Det är anmält till inspektionen för vård och omsorg och till polisen. Det är oerhört allvarligt att det är någon som förser sig med läkemedel som de inte ska äta, säger Annika Nilsson.

Stölderna handlar inte om en engångsföreteelse. När en stöld först uppdagades av personalen gjordes direkt en större analys för att reda ut om det hade drabbat fler personer, och det hade det gjort. Det är tre personer i ordinärt boende, alltså eget boende i lägenhet, villa eller radhus, som fått sin medicin stulen på samma sätt. Det står också klart att det är någon nära patienterna som utför stölderna.

– Det måste vara någon av personalen eller annan person nära patienterna på så vis att det inte kan komma från den administration som lämnar doserna. Det har hänt efter att påsarna har hämtats ut, säger Nilsson.

Man har vidtagit akuta åtgärder och sett till att patienterna fått rätt läkemedel. Nu pågår arbetet för att se till att det inte ska hända igen.

– Vi tittar över vilka flöden vi har och vad vi behöver se över för att ha kontroll på dem. Det är inte helt enkelt då det är flera olika delar i ett överlämnande. Hämta ut, distribuera till personerna, men det kan också hända hemma hos personerna när de fått den. Det är många delar vi tittar på. Det ska finnas en hållbar lösning. Men allt arbete handlar också om att man ska ha förtroende för personalen. Vi får se var det landar i slutändan, säger Annika Nilsson.