Räddningstjänsten uppger att man under fredagen kommer att såga upp ett flertal hål i isen på Morjärvsavan och använda sig av ett oljesanerande medel för att fånga upp eventuella dieselläckage.

Kalix kommuns miljöingenjör Tommy Johansson har tidigare sagt att man inte tror att diesel läckt ut.