Under fortsättningskriget 1941–44 fanns drygt 200  000 tyska soldater i finländska Lappland – ungefär lika många som lokalbefolkningen.

I sommar ska utgrävningar ske kring Hyljelahti-basen väster om sjön Enare, rapporterar nyhetsbyrån FNB. Förra sommaren ordnades en utgrävning i trakten, där det också fanns ett tyskt krigssjukhus.

Området ligger längs väg E75 mot Norge, men uppgifterna är få om exakt vad som funnits där, i ödemarken. Tyskarna förstörde nästan allt på platser där de hållit till när de retirerade.

Amatörforskare

Utgrävningen i Hyljelahti är öppen för allmänheten. Universiteten är bland annat intresserade av vad folk letar efter med metalldetektor.

Det är ett stort område som sträcker sig över flera hektar, förklarar Vesa-Pekka Herva, arkeologiprofessor vid Uleåborgs universitet, för FNB.

Herva leder det tvärvetenskapliga projektet Lapplands mörka kulturarv (Lapin synkkä kulttuuriperintö) i samarbete med Helsingfors universitet.

Skräphögar

Krigsfångar i Hyljelahti sattes att slita med vägbyggen och skogsarbete. Förutom krigsfångarna hämtades tvångsarbetare från områden som nazi-Tyskland ockuperade.

Inga hela byggnader finns kvar, men det finns spår av byggnader och något slags konstruktioner, berättar Herva.

I år är skräpgroparna av särskilt intresse, eftersom man via dem kan få en uppfattning om hur livet såg ut på lägerplatsen.

Forskarna är också intresserade av hur krigstiden lever kvar hos befolkningen i  dag.

Undviker gravar

Lars Westerlund, som har forskat i tyska fångläger i Finland, har kopplat ihop lägret i Hyljelahti med tyskarnas "Polarstraflager" där det också fanns rysk-judiska krigsfångar.

 Strafflägret var överlag ett hemskt ställe, men judarna behandlades ännu sämre än de övriga fångarna, säger han.

Man har hittills inte stött på krigsfångars eller tvångsarbetares gravar. Enligt Herva har man också försökt undvika gravplatser.