Efter att det blivit klart att antalet akutvårdsplatser på akut omhändertagande måste halveras på grund av personalbrist krävde gruvtolvan en förklaring. Under måndagen hölls ett möte mellan gruvtolvan, kommunledningen och divisionsledningen från Regionen.

– De klargjorde sin synpunkt på det hela som vi har krävt, de har satt platsen som vilande, den är inte borta. Det är för att det inte finns sjuksköterskor, säger Anders Elenius, vice ordförande Gruvtolvan.

– Vi har kvar våran ståndpunkt att vårdplatsen ska finnas kvar, så de får intensifiera sitt arbete med att söka sjuksköterskor så att de kan säkra upp den där platsen igen.

Nu väntar Gruvtolvan på att akutvårdsplatsen ska kunna börja användas igen.

– Är det så att det inte händer någonting inom en snar framtid så får de förklara sig igen så får de förklara igen vad de håller på med och visa upp vad de har gjort och inte gjort, säger Anders Elenius.

Brita Winsa, divisionschef närsjukvård, var med på mötet. Enligt henne så har mycket arbete lagts ned på rekrytering.

– Vi har använt annonser, rest till konferenser och möten där vi vet att det samlas mycket sjuksköterskor för rekryteringsinsatser, både i Sverige och Finland och Polen. Vi har utnyttjat alla kontakter vi har och naturligtvis att använt oss av bemanningsbolag för att få tag på personal. Vi jobbar för att skapa attraktiv arbetsmiljö, vi har gjort olika typer av lönetillägg och sådant, många olika saker.

Vad ska ni göra nu?

– Vi fortsätter försöka rekrytera, att hitta personal, det är vår ambition.