Ända sedan den skandalomsusade bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) tvingades avgå i april 2016 har Miljöpartiet i mätning efter mätning huserat runt fyraprocentsspärren till riksdagen. I vår stora undersökning av riksdagssympatierna i Norrbotten – som vi gjort i samarbete med Novus – får partiet 4,2 procent.

I regionvalet ser det ännu värre ut. Vore det val i dag skulle MP få 2,9 procent och åka ur regionfullmäktige. Resultatet är inom felmarginalen.

– Naturligtvis väldigt bekymmersamt, säger Annika Eriksson (MP) som är distriktsordförande och förstanamn på regionlistan.

Artikelbild

Är du förvånad?

– Vi har alltid legat på håret och jag vet hur det ser ut i riksmätningarna, så det är inte oväntat att siffrorna gått ned också i länet. Men det är oerhört allvarligt.

Hon tycker att MP gör skillnad i regionpolitiken, inte minst i arbetet med att göra kollektivtrafiken fossilfri och införa fler digitala tjänster i sjukvården.

Men det rödgröna blocket – som styr regionen ­– är ansvarigt för verksamheten som präglas av personalbrist, ekonomiska svårigheter och växande vårdköer. Nu straffas de tre partierna hårt av väljarna och backar tillsammans med sju procentenheter.

– Sjukvårdsfrågorna engagerar många och vi har problem att besätta alla läkar- och sjukskötersketjänster. Sedan har vi en demografisk utveckling i länet med en åldrande befolkning. Det måste vi tänka på hur vi ska hantera, oavsett vem som har makten, säger Annika Eriksson som – om MP kommer in i fullmäktige – kan tänka sig samarbete med andra partier än S och V:

– Vi har ett bra samarbete, men vi går till val på de gröna frågorna och sedan får vi se när väljarna har sagt sitt.

Svårigheterna i sjukvården är till stor del gemensamma för hela landet och enligt SKL behöver kommunerna och landstingen tillskott på 30–50 miljarder fram till 2021, bara för att bibehålla dagens personaltäthet.

Trots att problemen många gånger är komplexa tycker Annika Eriksson att partier med enkla lösningar tenderar att slå sig fram, båda regionalt och nationellt, och att det är en förklaring till MP:s tapp.

– De som väljer de populistiska vägarna har lättare att komma fram, men vi vill att politik ska baseras på vetenskap. Vi tror på det och att det är vägen framåt.

Att åka ur regionfullmäktige vore enligt Annika Eriksson förödande. Dels för att miljö- och klimatfrågorna skulle få svårare att ta plats i den regionala politiken, dels för att partiorganisationen skulle ha problem med att upprätthålla sin verksamhet på länsnivå.

– Den nivå där vi organiserar både riksdags- och regionvalet. Åker man ur regionfullmäktige åker man ur hela den regionala arenan. Det är en jättestor fråga.