Efter att Miljöpartiet lanserade idén med att bevattna en energiskog istället för att näringsrikt vatten från Svartbyträsket når Bottenviken, var det en nyhetsartikel om mygg från sumpmarken invid Pilotvägen i onsdagens tidningen. En energiskog blir ingen våtmark, utan växtligheten ska ta upp vattnet. Vi anser att en åtgärd, som har positiv inverkan, inte får försämra och påverka negativt på andra ställen. Vi strävar efter att de åtgärder som görs för att förbättra vattenkvalitén i Svartbyträsket ska vara hållbara.

Förutsättningen för att kunna genomföra ett projekt med energiskog är att ett statligt LOVA-bidrag beviljas. En förstudie startas då där bl.a. olika lokaliseringar, tekniker och konsekvenser tas upp. Det är en process på något år innan ett förslag kan presenteras och som sedan ligger till grund för samråd.