Hur denna splittring av kommunen uppstod har forskarna Tage Alalehto och Mats Johansson, Umeå universitet, sökt efter.
- Det var till stor del människor med samma bakgrund som tillhörde partierna; yngre jordbruksarbetare, ogifta och utan egendom. Män som för första gången i historien var lönearbetare.
I den ledande familjen Henriksson fanns både nazister och kommunister. Brodern Sture Henriksson, kommunist, berättar 1971 för Staffan Johansson, Norrbottens minne, att slitningarna inom familjen gick så långt att han fick bygga en ny sommarladugård när han återvände från interneringen i Storsien. Ett koncentrationsläger för kommunister och andra som ansågs vara en säkerhetsrisk i början av andra världskriget.
Bolagen skodde sig
Först gör sig kommunisterna gällande. De vänder sig mot att kommunens ledning inte tar hänsyn till att många får sänkt lön eller blir arbetslösa. De agiterar både mot skogsbolagen och kommunstyrelsen. Sture Henriksson blir avskedad av skogsbolagen för att han mätte timmer till böndernas fördel.
- En familj fick 500 kronor mer per år när jag hade hjälpt dem. Bolagen skodde sig på de små bönderna. Det hände att familjer som handlat på bok i bolagets affär och inte kunde betala räkningen på 300 kronor blev av med hela gården.
Samtidigt sitter Albert Henriksson, Sture Henrikssons far, på alla ordförandeposter i Tärendö kommun. Han var ordförande från 1895 till slutet av 1920-talet. Han var kronojägare, den tjänsteman som ledde det statliga skogsarbetet.
Därefter kommer Sven Henricsson, hans son och Stures bror, och tar över både ordförandeklubban i kommunledningen och anställningen som kronojägare.
Beroende
- Vi finner i vårt arbete att många unga män var beroende av Sven Henricsson. Det var av honom de fick sina inkomster. Det var han som fördelade arbetet i skogen och kommunens arbeten.
Tage Alalehto anser att det kan vara en viktig förklaring till varför så många röstade på nazisterna.
- Vi ska inte glömma att det inte fanns någon valhemlighet i praktiken.
Regionalt självstyre
En annan orsak som kan förklara valframgångarna är att de nazistiska partierna stöttade idéer om regionalt självstyre. De gav finskan samma värde som svenskan i gränstrakterna.
- Men det förklarar inte att det endast var i Tärendö som de fick stort stöd i valen.
Tage Alalehto har dessutom funnit en skillnad mellan alla andra orter där nazisterna var aktiva.
- I Tärendö var äldre gifta kvinnor sympatisörer. Vi har sett att de har hälsat med annonser i den nazistiska pressen i en ovanligt hög grad. Något som gjordes för att stötta partiet både ideologiskt och ekonomiskt
Under sommaren 1932 kom doktor Ekblom till byn. Han fick med sig far och son Henriksson, kyrkoherden och några storbönder i partiet.
- Jag har träffat bybor som har berättat hur Sven Henricsson gick runt i sin hemmagjorda uniform med nazistsymboler, säger Tage Alalehto. De såg hur han var inne i pörterna och agiterade.
Rekordval
Många nazistiska partier besökte Tornedalen och främst Tärendö. Det hölls möten med 150-175 åhörare. Kommunisten Gunnar Johansson, som var skolad i Moskva , berättar om hårda debatter i Tornedalen inför kommunalvalet . Hur nazisterna höll anföranden som både socialdemokrater och kommunister bemötte.
Nazisternas argument bar frukt. I Tärendö fick nazisterna sin största valframgång i Sverige nånsin. Tre partier delade på medborgarnas röster, Nazisterna fick 146 röster, Högern 134 röster och Kommunisterna 124 röster. Partiets minskade i populäritet varefter kriget pågick, men i valet efter freden fick nazisterna fortfrande mer än tioprocent av rösterna.
Nazistflagga
- När färjan skulle avgå efter kriget på försommaren 1945 kom Sven Henricsson farande med en nazistisk flagga vid färjestället på älvstranden. Han ropade att nu har ni sålt er till kommunisterna. Han trodde verkligen att de sovjetiska kommunisterna skulle ta färjan tillbaka och ta över landet.
Det berättar ett av vittnena för Tage Alalehto.
Han anser att det måste finnas fler förklaringar till varför människorna i Tärendö röstade som de gjorde.
- Dem fortsätter vi att söka efter.