– Vi planerar att dra igång med halva kapaciteten då och resten under senare del av hösten, säger Jonas Sukloed, vd för Arctic Sites, som ska driva verksamheten.

Bolaget är registrerat i Jokkmokk och verkar i partnerskap med det Luxemburgbaserade företaget Etix Everywhere som i dag byggt och driver ett flertal datacenter på olika kontinenter. Byggnaden är den tidigare solcellsfabriken i Porjus, som Jokkmokks kommun förberett för verksamhet kopplat till datacenter.

– Vi har redan 100 procent fullbelagt. Det är en stor kund som bokat upp sig. De kan välja att släppa in andra företag eller att utnyttja hela kapaciten själv. Jag gissar på det sistnämnda.

Artikelbild

| Så här ser det ut inne i serverhallen. Temperatur och luftfuktighet ska övervakas av monitorer.

Jonas Sukloed vill inte berätta vilket företag det handlar om.

– Nej, dessa aktörer föredrar att inte vara offentliga. Jag kan säga så mycket som att det är ett större internationellt finansföretag som operativt drivs av européer.

Just nu monteras servrar ihop. Dessa ska sedan kopplas ihop i ett centralt nätverk. Temperatur och luftfuktighet övervakas av monitorer som finns i hela byggnaden.

– Styrningen styrs efter de yttre förhållandena. Den anpassar sig hela tiden.

Artikelbild

| Ställts i ordning. Här en bild inifrån serverhallen i Porjus.

Byggnaden kommer att vara övervakad dygnet runt. I full drift räknar Sukloed med att bemanningen sköts av sju personer som går treskift, plus att kunden kommer att ha anställda på plats som arbetar med mjukvarusidan.

Redan nu finns konkreta förfrågningar från fler kunder.

Artikelbild

| Verksamheten ska igång. Solcellsfabriken i Porjus har byggts om och ska nu bli serverhall. Invigningen är planerad till 12 september. Byggnaden kommer att vara bevakad 24 timmar om dygnet.

– Just nu vill vi fokusera på att få det här i drift. Men visst, det är inte omöjligt att det blir en expansion.

I Porjus?
Artikelbild

| Den tidigare solcellsfabriken, där företagarna hyrt lokal, byggs om till serverhall.

– Det finns inga fler byggnader i Porjus som är lämpliga men det finns andra ställen man kan tänka sig. Det är också en möjlighet att bygga en helt ny byggnad. Vi har identiferat andra platser i norra regionen, bland annat i Jokkmokks kommun men inte bara där. Det viktiga är att förutsättningarna är de rätta. Eltillgång, och att det finns tillräckligt med fiber.

Jonas Sukloed var tidigare tillväxtchef vid Jokkmokks kommun men flyttade 2016 till Östersund, där han fortfarande är bosatt. Innan han flyttade var han med och startade en förstudie om förutsättningarna för att skapa datacentertableringar i Jokkmokk.

– Det var på ett väldigt tidigt stadium. Det var ungefär på nivån vad det finns för förutsättningar för verksamheten i norra Sverige.

När fick du tanken att du kunde ägna dig åt det här?

– Det var först senare, när jag blev kontaktad av Etix Everywhere.

Nu ska han sluta på sin nuvarande tjänst som ekonom i Östersunds kommun för att arbeta åt Etix Everywhere på heltid.

Är det kontroversiellt att du utredde något som du numera ägnar dig åt?

– Nej, det är det nätverk som jag bär med mig från en lång bakgrund inom IT-konsultverksamhet som är bakgrunden till detta, snarare än den förstudie jag var med och startade.

Men du såg potentialen när du utredde frågan?

– Jo, att det fanns förutsättningsmässig potential. Men därifrån till att göra det är en helt annan grej. Det är ett stort uppbyggnadsarbete innan man kan gå ut på marknaden.

Är det rent av en fördel för Jokkmokks kommun att du utrett ärendet?

– Nej, inte utredningen i sig, men att vara känd och att ha en god lokalkännedom är alltid en fördel.

Att företaget är registrerat i Jokkmokk trots att du bor i Östersund, var det ett krav från kommunen?

– Nej, men det är en symbolfråga och det kändes naturligt att göra så.