I dagsläget är det ett 15-tal länder som visat intresse för övningen.
- Det kommer till något land och faller ifrån. I nuläget vet vi inte exakt hur många länder det blir men jag räknar med ett 15-tal, säger Lars Karlsson, som håller i planeringen på F 21.
Spektakulärt inslag
Det mest spektakulära inslaget kan bli ett av brittiska Royal Navys tre hangarfartyg. Ett av Ark Royal, Illustrious och Invincible kan komma att medverka.
- Britterna har uttryckt önskemål om att få öva landning och start på hangarfartyg och lågflygning. Det kan alltså bli så att vi får upp ett hangarfartyg i Bottenviken och det är första gången. Dom räknar på det om hangarfartyget kan gå in och verka här uppe.
Amerikanska och brittiska plan som F 15, F 16, F 18, Tornado och Harrier medverkar i övningen liksom svenska Jas 39 Gripen.
- Eftersom det är en Natoövning så leder och planerar Nato den. Sverige står som värd för övningen.
Hur många människor är inblandade?
- Om britterna skickar hangarfartyget så är det 1 000 personer bara där men utöver det så cirka 1 000 personer under två veckor så det kommer att märkas i boende och så vidare.
F 21:s nye chef, överste Per Nilsson, är entusiastisk över möjligheten att Norrbotten står som värd.
- Nästa års stora flygövningar, Loyal Arrow och Nordic Air Meet, har vi fått förtroendet att genomföra tack vare de unika förutsättningar som vi har med flygövningsområden, tillstånd och infrastruktur. Dessutom har vi kompetent personal som kan genomföra övningar i den här storleksklassen.
Unikt övningsområde
- Vårt geografiska läge är betydelsefullt. Vårt övningsområde är som sagt unikt. Vi behöver inte ha några konflikter med den civila trafiken och det är en av våra styrkor.
Loyal Arrow genomförs med regeringens goda minne.
Riksdagsledamoten och socialdemokraten Fredrik Lundh från Luleå, för övrigt F 21-anställd, ställde i augusti en skriftlig fråga till försvarsminister Sten Tolgfors om denne kunde tänka sig att Sverige kunde stå som värd för en större flygövning.
Ökat samarbete
- Det finns goda förutsättningar för typer av intrenationella flygövningar i norra Sverige, bland annat till följd av det mycket stora övningsområde som där finns. Sverige har följdaktligen också varit värd för ett flertal stora flygövningar.
- Regeringen gav den 7 februari 2008 Försvarsmakten tillstånd att stå som värd för en sådan internationell flygvapenövning i juni 2009. Övningen Loyal Arrow, tidigare benämnd Brilliant Arrow, kommer att genomföras på F 21 och är den högst prioriterade övningen för flygförbanden under det kommande året.
- Det är glädjande att vi har goda övningsmöjligheter i Sverige. Genom bland annat det ökade samarbetet med övriga nordiska länder finns det förutsättningar att utveckla verksamheten ytterligare, säger Sten Tolgfors.
Övningen är så pass stor att flygplan kommer att finnas på F 21, Vidsel, i norra Finland och Norge.
Dessutom ska, enligt planerna, Nato också bidra med ett hangarfartyg.
I december kommer militärer från de inblandade länderna till Luleå för planering.