- Vi har andra mål som vi prioriterar, säger Gunilla Ewing Skotnicka, chef på sektionen för art- och områdesskydd på enheten för prövning och regelgivning vid Naturvårdsverket.

Ärendet har överklagats till miljödomstolen av en privatperson i Luleå. Skälet är att länsstyrelsens miljöprövning inte är gjord enligt Natura 2000, trots att Gammelstadsviken delvis är klassad som Natura 2000-område.

Detta räckte dock inte för att Naturvårdsverket skulle gå in i ärendet.

- Vi ser inte att det här har så stora konsekvenser att vi ska prioritera det. Vi får in mål från hela Sverige och måste välja. Det är hård gallring, säger Ewing Skotnicka.

Men du kan väl säga vad Naturvårdsverket anser om miljöprövningen?
- Nej, det kan jag inte. Det är inte lämpligt att vi lämnar synpunkter när vi valt att stå utanför processen.

"Inte en betydande påverkan"
Företaget Pinnacle Sweden AB, som står bakom Facebooks tillståndsansökan, hade begärt en Natura 2000-utredning men länsstyrelsens bedömning var att en sådan inte behövdes.

- I miljöbalken står att en sådan måste göras vid "betydande påverkan" på Natura 2000-område. Vår bedömning är att anläggningen inte har betydande påverkan, har Inge Johansson, avdelningsdirektör, miljöskyddsenheten vid länsstyrelsen, sagt till NSD tidigare.

Länsstyrelsen godkände bygget av anläggningarna med särskilda villkor för buller, bränslehantering, vattenhantering och energihushållning.

24 juni är sista datum att överklaga länsstyrelsens beslut.