Outokumpu planerar att utöka utsläppen av kvicksilver och naturvårdsverket befarar en ökning från 300 kilo till 500 kilo per år.

Det skulle placera Outokumpu bland de fem största utsläppskällorna i Europa. Det är 40 kilo mindre än hela Sveriges årliga utsläpp (540 kg år 2008).

Naturvårdsverket kräver att ståljätten minskar utsläppen till 40 kilo per år. Naturvårdsverket kräver också att Regionsförvaltningsverket i Norra Finland anger Naturvårdsverkets krav för såväl fortsatt som utökad drift vid Outokumpu.

Artikelbild

| Stålskrot är flitigt använt vid Outokumpus fabrik i Torneå. Outokumpu släpper ut högre halter av många ämnen, vilket Naturvårdsverket i Sverige vill sätta stopp för.FOTO: Lotta Nilsson

Kraven är många och bland dem kontinuerlig mätning av kvicksilver.

Utsläppet av kvicksilver till luft får vara högst 20 milligram per ton producerat stålämne och högst 40 kilo per år, anser Naturvårdsverket.

I Outokumpus ansökan om produktionsökning finns inte information om kvicksilver, annat än i en tabell.

"Att utsläppet av kvicksilver inte ses som ett problem som behöver belysas särskilt, är anmärkningsvärt med tanke på det intensiva arbete som pågår sedan tiotalet år inom EU och internationellt för att minska kvicksilvers negativa påverkan på människors hälsa och miljö", skriver Naturvårdsverket och fortsätter med att kvicksilver nu finns i miljön " i så höga halter att både människa och miljö kan ta skada" och påtalar att utsläpp i luft kan färdas långt innan det faller till marken.

Artikelbild

| Miljöchef Juha Kekäläinen vill inte kännas vid att Outokumpu släpper ut miljöföroreningar.<_Fotoby>FOTO: Linda Danhall</_Fotoby>

"Oacceptabelt höga utsläpp"
Naturvårdsverket slår fast att Outokumpus verksamhet generellt har stora utsläpp och skriver i sitt remissyttrande om utökad produktion vid Outokumpu att "det är av yttersta vikt att verksamheten föreskrivs villkor utifrån vad som är bästa möjliga teknik för att minimera skadorna på naturmiljön och hälsoriskerna i Sverige".

Naturvårdsverket konstaterar att utsläppen är "oacceptabelt höga".