Försäkringskassan har tidigare beslutat att bevilja en kvinna hemmahörande i Malmfälten assistansersättning med i genomsnitt 246,08 timmar per vecka. Något som innebär att kvinnan kan ha dubbel assistens i elva timmar och nio minuter per dygn och assistans av en person resten av dygnet. Men kvinnan lider av den svåra sjukdomen ALS och kan inte andas på egen hand och har därför via ombud överklagat Försäkringskassans beslut, kvinnan menar att hon har ett behov av dubbel assistans dygnet runt (336 timmar per vecka).

De maskiner som sköter kvinnans andning kräver två personer för att opereras. Försäkringskassan har i sitt beslut sagt att kvinnans make kan vara behjälplig att sköta respirator under natten, men beslutet har överklagats och där framgår att maken själv inte är frisk och därför inte kan vara behjälplig under dygnets alla timmar.

I överklagan framgår att kvinnan har ett särskilt tydligt behov av dubbel assistans när hon drabbas av hostattacker, något som sker flera gånger per dygn. Förvaltningsrätten i Luleå till vilken beslutet överklagats slår fast att Försäkringskassan inte utrett kvinnans behov vid hosta i den utsträckning som krävs och menar att detta kan vara skäl att utöka kvinnans assistansersättning.