Replik till NSD:s ledare den 25 maj 2018: ”Baylan måste agera”

Vi på Vattenfall Eldistribution vill att alla våra kunder ska kunna lita till en säker och trygg elleverans oavsett var i landet de bor. Sedan 2006 har Vattenfall Eldistribution investerat över 30 miljarder kronor för att minska elavbrotten och förbättra leveranssäkerheten.

Tack vare detta har de väder¬relaterade elavbrotten minskat i många områden. Trots stora insatser finns det mycket kvar att göra, det är fortfarande för många kunder som har avbrott, speciellt i norra Sverige. Sedan flera år pågår Kvalitetsprogram Norra Sverige där vi investerar 2,7 miljarder kronor. Det innebär att vi vädersäkrar 100-tals mil elledningar genom att gräva ned eller isolera ledningarna så att de blir mer motståndskraftiga mot vädrets makter. Kvalitetsförbättringarna kommer att ge kunderna kortare och färre strömavbrott.

I en ledare i NSD den 25 maj lyfts de stora elnätsbolagens avgiftshöjningar fram. De tre största elnätsföretagen, Vattenfall Eldistribution, Ellevio och E.ON Energidistribution, ansvarar tillsammans för över 50 procent av alla elnätskunder i Sverige. Samtidigt står dessa tre bolag för cirka 75 procent av Sveriges sammanlagda elnätsinvesteringar.

Det är investeringar som är nödvändiga för att elnätet ska kunna möta kundernas och samhällets behov och förväntningar. Förutom att vi vädersäkrar elnätet så förstärks det också för att kunna ta emot mer förnybar elproduktion och möjliggöra anslutning av nya kunder och etablering av ny elintensiv industri. Totalt investerar Vattenfall Eldistribution mer än 10 miljoner kronor per dag i syfte att förbättra och modernisera elnätet. Omräknat per kund motsvarar det cirka 4 000 kronor per kund och år och vi sysselsätter flera tusen personer inom ingenjörs- och entreprenadverksamhet över hela landet.

Inom Kvalitetsprogram Norra Sverige förbättrar vi leveranssäkerheten i avbrottsdrabbade områden som exempelvis Åsele, Vilhelmina, Lycksele och Arvidsjaur. Och i exempelvis Olofsfors i Västerbotten och Lannavaara och Jokkmokk i Norrbotten, där vädersäkringsprojekt redan har genomförts, har kunderna fått en avsevärt stabilare elförsörjning.

Liksom ledarskribenten ser vi skäl för regeringen att se till att den nya elnätsregleringen bidrar till en trygg elförsörjning, med lika villkor för alla kunder och som också möjliggör omställningen av energisystemet så att vi kan bli fossilfria inom en generation. Vi hade gärna sett att regleringen var mer långsiktig för att få en jämnare prisutveckling, vilket dagens regelverk inte medger, och därför har det varit prishöjningar de senaste åren - trots att investeringarna har pågått länge och fortsätter många år framöver. Vi vill fortsätta bidra till Sveriges utveckling – vi bygger framtidens elnät nu.