Niklas Nordström – ordförande i Business Sweden (fd Sveriges Exportråd) och kommunalråd i Luleå – nämner i sitt inlägg (14/3) inte med ett enda ord att samarbete med diktaturen Kina kan vara ett bekymmer. Han talar bara om pengar.

Därmed ansluter han sig till hållningen från USA som tystnat om Kinas brott mot mänskliga rättigheter. I Sverige fick statsminister Göran Persson stark kritik 1996 när han kom hem från Kina och sa: ”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet.” Uttalandet tolkades som beundran av enpartisystem med stark ledare.

Perssons lismande stod då i stark kontrast till Olof Palme som tvärt om talade klarspråk när stormakter i öst och väst ägnade sig åt krig och förtryck. Det var Palmes konsekventa försvar för utsatta länder och folk som ledde till att statschefer och ledare från inte mindre än 157 nationer kom till hans begravning i Stockholm – ett svårslaget rekord.

Nej, Business Sweden och Svenskt Näringsliv vill inte höra talas om dödsstraff. Det krånglar bara till affärerna.

Tack, Niklas Nordström, för uppräkningen av Austin-samarbeten. Jag betvivlar inte att vissa musiker kan ha stort utbyte av detta, men frågan om kostnader/nytta för Luleås skattebetalare hänger fortfarande i luften. Och utvärderingen ska göras först nästa år. När det gäller samarbete mellan forskare i Luleå och Austin, så lär universitetet klara den saken utmärkt utan allmosor från Luleå kommun – både vad gäller pengar och prioriteringar. LTU har en mycket generös budget för resor över hela världen.

Angående det pågående bygget av en rysk kärnreaktor i Pyhäjoki, 15 mil från Luleå, så hävdar Niklas Nordström med en dåres envishet att det skulle vara otillåten ”utrikespolitik” att ha synpunkter. Det är inte sant. Nu är det 19 kommuner längs Norrlandskusten, många med S-styre, som officiellt markerat sitt missnöje. Nordströms tystnad är svår att förstå, inte minst mot bakgrund av hans längtan efter ett svenskt medlemskap i NATO (GP 4/3 -14).

Miljöpartiet har ”solidaritet med människor i hela världen” som en av våra tre grunder. Vi tar ställning för de små och svaga mot de stora och starka. Vi föredrar mellanfolkligt samarbete på Nordkalotten med ömsesidig respekt och nytta. Och MP värnar om alliansfriheten i både Sverige och Luleå.