Vi vet att landsbygden har en nyckelroll som motor i omställningen till det hållbara samhället – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Ibland ger samhällsdebatten känslan att allt utanför städerna är ett avfolkat område där ingen vill, eller kan, leva längre. Ingenting kunde vara mer fel. Landsbygden är en förutsättning för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar. Här finns den förnybara energin, den nära maten, framtidens material och gröna näringar. Norrbotten kan bli ledande i den omställningen och bli det nya gröna framtidslandet.

För att säkerställa goda förutsättningar för människor att leva, arbeta och driva företag i hela landet presenterat Miljöpartiet nu ett landsbygdspolitiskt program. Vill vi satsa på ökad livsmedelsproduktion, teknikutveckling, upprustning av infrastruktur, nytt reseavdrag och stimulanser för bostadsbyggande.

Vi vill även:

Sänka skatten och halvera arbetsgivaravgiften. MP vill sänka skatten och halvera arbetsgivaravgiften i 23 särskilt utsatta kommuner. Ungefär 1000 kronor i lägre inkomstskatt per månad och halverade arbetsgivaravgifter stärker privatekonomin och ökar företagens möjligheter att investera i företaget, nyanställningar eller produktionen. För Norrbottens del handlar det om Pajala, Övertorneå, Överkalix, Jokkmokk, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner.

Låta vindkraft och vattenkraft gynna regionen. Det är viktigt att utbyggnaden av förnybar energi stärker den lokala ekonomin. Vi vill därför att intäkterna från fastighetsskatten på vind- och vattenkraftverk tillfaller den region där kraftverken finns. För Norrbottens län skulle en sådan reform i dagsläget innebära intäkter på 17 miljoner kronor årligen från vindkraft till kommunerna och 219,3 miljoner kronor till regionen från vattenkraft.

Satsa på digitaliseringslyft. Vi vill införa ett nytt bredbandsstöd på 5 miljarder kronor, särskilt riktat till landsbygden och som gör hela landet uppkopplat. Tillgång till bredband är en viktig samhällsservice och en grundförutsättning i ett land med långa avstånd och gles befolkning.

Skapa en hållbar bostadspolitik. Vi vill minska byggsektorns klimatpåverkan genom att bygga fler trähus och anta ett nationellt mål om att hälften av alla flerbostadshus ska byggas i trästomme 2025. Det skapar många nya arbetstillfällen runt om i landet inte minst i Norrbotten. Vi vill också införa statliga lånegarantier för att bygga bostäder på mindre orter där bankerna på flera håll har stängt igen.

Vi behöver också satsa på en ökad matproduktion i hela Sverige. Mat handlar om trygghet och säkerhetspolitik. Klimatförändringen ökar osäkerheten om det går att importera mat i framtiden. Det är genom att satsa på landsbygden som ökad livsmedelssäkerhet kan skapas.