Syftet med almanackan är att visa upp alla de nio landskapen och marknadsföra Norrland internationellt och nationellt. Bilderna är hämtade från Facebooksidan "Norrland. Ett eget land" och Facebookgruppen "Vi som älskar Norrland" som Heikki Koskelainen driver. Han fick idén att göra en almanacka av bilderna som medlemmarna laddade upp varje dag.

– I år blir det tredje gången jag gör almanackan, det bygger på en efterfrågan från alla följare. Det viktiga är att kunna framhäva Norrland och att fotograferna kommer fram, säger Heikki Koskelainen.

I almanackan medverkar Norrbotten med två bilder, en bild av Norra hamn och en bild av Storforsen. Heikki Koskelainen berättar att det var svårt att välja ut 12 bilder av alla hundratals.

Artikelbild

| Almanackan "Norrland magic 2019" består av bilder som representerar olika delar av Norrbotten.

– Det tog nästan en måndag att välja ut bilderna. Jag har valt ut bilder som representerar olika delar av Norrland.