Rekordmånga av landets hushåll ska i år betala tillbaka på bostadsbidraget. Sedan 2011 har återbetalningsgraden ökat med 35 procent och totalt rör det sig i år om över 90 000 hushåll som får ge tillbaka drygt 700 miljoner.

– Vi har inte gjort någon analys av siffrorna, men kan se att det är en svag ökning av antalet från förra året. Det understödjer vår tidigare analys att det behövs en lagändring för bostadsbidraget. Vi ser ju att den huvudsakliga förklaringen till att så många blir återbetalningsskyldiga är bostadsbidragets konstruktion med uppskattade inkomster och preliminära beslut, säger Alexandra Wallin, chef avdelningen Barn och Familj på Försäkringskassan.

Mest pengar ska cirka 2000 hushåll i Västernorrland återbetala: 16 miljoner.

Men från och med 1 januari 2020 kan återbetalningarna vara ett minne blott, efter att Försäkringskassan tidigare i år lagt fram ett förslag på ett nytt bostadsbidrag. Det skulle innebära att utbetalningarna baseras på faktiska inkomst och inte på en uppskattning.