Sämst i klassen är Stockholmarna, där bara 66 procent av befolkningen har uppgett att de använder reflexer. Det är betydligt färre än i Norrbotten där 84 procent använder reflex. Under månaderna november och december så sker det flest olyckor med fotgängare och undersökningen visar att olyckorna oftast sker under den tidiga kvällen när mörkret har lagt sig.

I storstäderna rör man sig ofta i upplysta miljöer och det är en anledning till att många tänker att reflexer inte behövs. Men även där är det bra att använda reflex eftersom att de flesta av olyckorna sker i tätbebyggda områden med gatubelysning, ofta vid vanliga övergångställen.

Kvinnor är bättre än män på att använda reflexer, undersökningen visar att det är 80 procent av kvinnorna och 64 procent av männen som använder reflex. Man kan även se att det är fler äldre personer som är flitigare användare av reflexer.