Bara män på Gotland och Kvinnor i Jämtlands län snusar mer. Detta visar resultat av en undersökning av svenskarnas levnadsvanor som Folkhälsoinstitutet har presenterat. Resultatet baseras på undersökningar som gjorts mellan 2004 och 2007.

På flera av de områden som kartläggningen omfattar finns tydliga regionala skillnader. När det gäller rökning är det relativt liten procent av norrbottningarna som svarat att de röker dagligen.

Statistiken berättar förutom nikotinvanor även om vanor vad gäller fritid, sociala relationer, psykisk hälsa med mera. Alla resultat finns att läsa på Folkhälsoinstitutets hemsida.