Det är 75 miljoner kronor mer än man räknat med. Merkostnaden har orsakats dels av stopp på Botniabanan och uppskjuten start av Ådalsbanan, och dels av att de tåg som utrustats med den nya tekniken inte kan köra på de gamla spåren.

"Trafiken kan skäras ned"
Nu kräver bolaget att Trafikverket ska betala merkostnaden, annars kommer de norrländska skattebetalarna och kanske även resenärerna att drabbas, eftersom trafiken kan skäras ned, skriver Norrtåg i ett pressmeddelande.

"Norrtåg har varit en nationell försökskanin. Grunden borde vara att den som utvecklar ett system också ska stå för merkostnaderna under utvecklingsfasen", skriver Norrtåg.

ERTMS (European Rail Traffic Management System) är ett standardiserat trafikstyrningssystem som ska användas i Europa för att öka järnvägens konkurrenskraft. De första banorna med ERTMS i Sverige är Botniabanan, Ådalsbanan, Haparandabanan och Citytunneln (nivå 2), Malmö C (nivå 1) och Västerdalsbanan (nivå 3).