Luleå

Den uppgiften var inte helt korrekt.

- Vad det handlar om är uppskattningsvis 300 kubikmeter av olja förorenad jord som måste schaktas bort. Den exakta mängden vet man först efteråt, säger projektledare Jan Boman.