Debatt Nu när grillsäsongen är igång kommer grillarna fram. Det går riktigt att känna aromerna från den nygrillade maten. Men har kolgrillen tänds med petroleumbaserad tändvätska är lukten från grillen ingen höjdare.

Här är lite siffror. Den senaste statistiken från Kemikalieinspektionen är från 2012. Uppgifterna är sex år gamla, men nog säljs stora mänger tändvätska fortfarande. I Sverige användes drygt 5 000 ton tändvätska 2012. Tändvätskan består till 97 procent av petroleumprodukterna paraffin och lacknafta och 3 procent alkoholer. I lågprisprodukter är det en ökad andel av ren lacknafta. Tändvätskans densitet är ca 0,8 kg/liter och 5 000 ton tändvätska blir 6 250 m3. Säljs allt i enliters flaskor blir det 6 250 000 stycken. Det är väldigt mycket.

Hur mycket av tändvätskan går till atmosfären när grillen ska tändas? Tänk er när grannen hemma eller på campingen tänder grillen med tändvätska, då känns en tydligt lukt av flyktiga kolväten (VOC). Av 5 000 ton tändvätska blir det sannolikt betydande utsläpp av VOC. Det finns nog inga siffror på det men det kan vara allt från några ton, kanske 10-talet ton, ja kanske ännu mer. Skulle det vara en punkkälla skulle det nog krävas tillstånd för att tända grillar med tändvätska, men nu är grillarna utspridda från skärgård till fjäll. Det blir även betydande utsläpp av koldioxid. Flera tusen ton rör det sig om.

Årligen skadas barn av att druckit tändvätska. Enligt Kemikalieinspektionen ska tändvätskor vara märkta med farosymbol och varningstext. De ska också vara förpackade i svarta, ogenomskinliga flaskor som rymmer högst en liter. Syftet är att minimera risken att små barn får i sig produkten. Det finns också datasäkerhetsblad för tändvätskor. Bara det antyder att det är farligt.

Vi kan alla hänvisa till substitutionsprincipen i Miljöbalken. Principen innebär att man så långt som möjligt ska undvika att sälja eller använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risk för människa eller miljö om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. Och det finns massor med alternativ till tändvätska.

Det finns bland annat biotändvätska, etanolbaserade tändkuber, tändpapper av stearin, elektrisk grilltändare och skorstenständare. Själv använder jag lite näver och några större stickor från björkved. Det fungerar bra.

Tänk att minska koldioxidutsläppen med flera tusen ton, bara genom att sluta använda tändvätska. Med ett enkelt val skulle utsläpp av koldioxid och VOC drastiskt minska, färre barn skulle skada sig och förpackningar skulle minska i stort antal. Det är billigt för att förhindra skador på både människa och miljö.

Handeln skulle kunna gå före och fasa ut petroleumbaserad tändvätska. Finns det alternativa tändmedel i affärerna är det få som skulle sakna tändvätskan. Alla andra alternativ är bättre för människa, klimat och miljö än petroleumbaserad tändvätska.

Det är inget att vänta på. Fasa ut tändvätskan nu.