Svar på Barbro ­Rantatalos inlägg i NSD den 6 april 2018 ”Fem punkter som punkterat S i Pajala” Det är intressant att konstatera att ordspråket ”sanningen finns i betraktarens ögon” i högsta grad gäller än idag. Barbro har med ett ”lagom” mått av korrekt redovisning gett sin bild av bakrunden till nu rådande situation. Jag tänker inte starta någon meningslös ”ägget eller hönan”-exercis kring detta men vill ändå kommentera två saker.

Det första är att hon förstås glömmer att det medlemsmöte i maj 2016 som hon refererar till i praktiken syftade till att riva upp 2016 års budget, i vilken badhus och skolfrågan ingick, mitt under pågående budgetår och mindre än tre månader före läsårsstart utan att något som helst alternativ till ekonomisk konsekvens eller anpassningsåtgärd presenterades.

Den andra kommentaren gäller fastställandet av S-listan den 18 februari. Mötet föregicks av uppmaning i sociala medier om att ”komma och rensa ut” alla obekväma kandidater, m.a.o majoriteten av de som idag sitter i kommunledningen samt annars obekväma Pajalaföreträdare.

Mötet inleddes med presentation av motkandidater på i princip samtliga positioner där etablerade och/eller representanter för Pajala tätort med omnejd återfanns i valberedningens förslag. Ett valberedningsförslag som redan i sig innehöll anpassningar och kompromisser vad avser representationen från Pajala. Du kan nu efteråt dra vilken vals som helst. Syftet och viljan var solklar – rensa listan från obekväma.

Allt detta är nu historia och vi som representerar det nya partiet Framtid S har beslutat att lägga fokus på vår egen politik och på saker som vi kan påverka. På saker som gör att Pajala kommun kan, trots allt knappare resurser och tuffa utmaningar, klara de uppgifter och skyldigheter som åvilar kommunen. Förhoppningen är att även Pajalas Socialdemokrater så småningom kommer till samma slutsats och äntligen börjar redovisa den alternativa politik som de avser driva. Rimligtvis skiljer sig den från den hitintills förda politiken och vilket man så ihärdigt kritiserat.

Det enda som hittills framkommit från S är att ”skol- och badhusfrågan är utagerad” och att ”Hela kommunen ska leva”, samt 18 sekunders tystnad avseende alternativ för att klara den kommunala ekonomin. Egentligen inte så överraskande då huvud­delen av kraften lagts på att utarbeta konspirationsteorier, kritisera partikamrater och kommunledning. Att kritisera är en sak – att komma med egna genomtänkta och underbyggda förslag är något helt annat.

Vår, Framtid S, fullmäktigelista, vårt valmanifest och politik är fastställd. Vi har en laguppställning som är beredd att ta ansvar, driva en politik som står upp för välfärdens kärna, vård, skola och omsorg, men som också tar sikte på utveckling och framtid. Och vad viktigast – allt detta utifrån förutsättningar, behov och underlag för samtliga medborgare i Pajala kommun!