Från och med 1 juli 2017 blir det tillåtet att köra med 74 ton i hela landet på de vägar som Trafikverket anser klara av de tyngre fordonsvikterna.

– Vi är oerhört glada för effektivare transporter, minskade utsläpp, ökad trafiksäkerhet och bättre konkurrenskraft för våra företag i norra Sverige, säger Susanne Wallin, vd Norrbottens Handelskammare. Det återstår att se vilka vägar som Trafikverket beslutar att de ska öppna för 74 ton. Vi ser nu fram emot att Trafikverket gör det möjligt för företag att koppla upp sig mot det finska vägnätet och ta emot transporter med en max last på 74 ton, säger Susanne.Wallin.