pajala

Turerna kring häststallet i Pajala har varit många nu. För ungefär ett par år sedan tvingades Tornedalens Ryttarförening att lägga ned sin verksamhet och sedan dess har framtiden varit osäker. Kommunen har till en början hållit byggnaden varm, men beslutade till sist att lägga ut stallet till försäljning. Då var det folk som reagerade. Anna Taavola var en av dem.

Taavola håller nu på, tillsammans med en grupp personer, att bilda en ny förening. Samtidigt för man en dialog med kommunen.

– Vi vill att ridhuset ska fortsätta att finnas till för kommunmedborgarna så att man kan utöva hästsport i Pajala, säger Anna Taavola.

Hon var med i styrelsen i förra föreningen när gruvboomen kom till Pajala.

– Det fanns ett stort intresse för att ställa sina hästar i Pajala då bland de som skulle börja jobba här. Jag tror att intresset kommer att öka igen nu.

Vad krävs för att driva stallet?

– Det krävs en enorm ideell insats från de som är villiga att ställa upp, tillsammans med verksamhetsbidrag från kommunen.

Anna Kumpula Kostet (V) menar att ridanläggningen har varit på dagordningen många gånger och är en så angelägen fråga att dagens politiska majoritet förhalar en försäljning om nya föreningen kan starta en verksamhet.

– På något sätt måste vi stötta verksamheten om det är så att de drar igång den igen. Vi ska vara med i en betydande del av finansieringen, men sen måste vi förhandla om hur kommunen ska vara involverad, säger kommunalrådet.

Framtid S har gått ut med ett vallöfte att de ska se till att kommunen står för drift- och underhållskostnader för ridhuset om de får något att säga till om efter valet.