En Facebook-grupp fick igång opinionen om framtiden för vad som skulle ske med tomten där det rivna Fritz Olsson-huset stod.

Man propagerade för att det skulle byggas en park på platsen. Istället kommer det nu att byggas en ny fastighet för Norrporten med 30 lägenheter, hotell för 170 gäster, kontorslokaler och en galleria.

Just nu pågår det markarbeten och i september kommer en stor kran att anlända. Den prefabricerade stommen kommer vid årsskiftet.

Artikelbild

Under slutet av 2013 räknar man med att bygget ska vara helt klart. Prislappen är ungefär en halv miljard kronor.