Tillsammans med kommunerna, landsting, polisen och åklagare, har Kommunförbundet hållit i projektet under två år. Tanken är att en person som blir utsatt för våld i hemmet lätt ska kunna söka fram information på internet.

- Vi såg att det fanns dåligt med information på internet för utsatta personer, säger Maria Fabriani, socialarbetare och en av idéskaparna till projektet.

Grön knapp
För att göra hemsidan, som lanserades i början av februari, så lättillgänglig som möjligt har myndigheterna nu en grön knapp med texten "Blir du utsatt för våld av närstående?" på sina hemsidor som länkar vidare till portalen.

Artikelbild

| Mia Vilén Örn och Maria Fabriani

- Det ska vara lättillgängligt. Vi vill sprida knappen vidare så att andra organisationer också kan ha den på sina hemsidor, säger Annika Stävenborg Vennberg, projektledare för Samverkan mot våld.

Bra första steg
Hemsidan riktar sig också till barn och ungdomar som blir utsatta för våld, men även till den som utför våld av närstående.

Man kan fortfarande ringa kvinnojourer runt om i Norrbotten.

Maria Fabriani menar dock att det kan vara svårt för någon som blir utsatt att våga ta första steget och ringa en annan person.

Artikelbild

| Maria Fabriani, socialarbetare i Boden, Annika Stävenborg Vennberg, projektledare.

- Många har svårt att våga erkänna för sig själv att de blir utsatta för våld i hemmet, därför kan hemsidan vara ett bra första steg att ta, säger hon.

Inte ensam
Hemsidan ska upplysa och synliggöra för den drabbade att personen inte är ensam om problemet och att hjälp finns.

För att sprida sidan vidare ska man också placera ut foldrar på myndigheters kontor och mottagningar.