Den nya hockeyrinken ska ersätta Hedskolans utdömda rink och vara färdig i november. Placeringen är tillfällig, med anledning av samhällsomvandlingen och den framtida utvecklingen av Sjöparken.

– Vintersport och skridskoåkning är populära aktiviteter för kommunens medborgare, inte minst för barnen. Vår ambition är att vi ska kunna göra ytterligare isbanor tillgängliga under vintern, säger Thomas Regemalm, verksamhetsledare på Service- och teknikförvaltningen.

Kostnaden för hockeyrinken är cirka 800 000 kr. Sargen med montage kostar 300 000 och markarbetena drygt 500 000.

Artikelbild

| PLACERING. Isrinken är placerad i Sjöparken och byggkostnaderna beräknas till cirka 800 000 kr.

Markarbetena utförs av Berggren & Bergman. Det kommer att finnas fyra isrinkar med sarg i centralorterna, Sjöparken, Mariaskolan, Nya Malmstaskolan och Koskullskulle. Kommunens ambition är att förbättra underhållet, främst på hockeyrinkarna i samhället men även på övriga mindre isbanor, säger Mats Rantapää, S-ordförande i Service- och tekniknämnden.

– Om barnen får skridskor i julklapp ska de kunna åka skridskor på juldagen. Det är vår ambition. Vi har varit väldigt tydliga med att vi vill ha en högre prioritering av isbanorna. Vi har vinterlandskap länge i vår kommun och det är ett kärt och enkelt nöje för familjerna att snöra på sig skridskor och åka ut på banan. Det ska finnas bänkar så man kan sitta med en termos choklad vid utflykten, säger Mats Rantapää.

Den nya isrinken har en tillfällig placering i Sjöparken. Om det behövs ska den enkelt kunna monteras ned och flyttas.

– Det talas om att placera en ishall på parkeringen vid badhuset. Framtiden får utvisa om isrinken behöver flyttas, säger Rantapää.

Artikelbild

| NOVEMBER. Service- och teknikförvaltningen bedömer att isrinken är färdig i början på november. Berggren & Bergman gör markarbetena.

Den gamla isrinken vid Hedskolan ska rivas. Sargen är sliten och isen hade ojämnt underlag. Det blev problem med fjärrvärmen som delvis förstörde isen. Dagvattenledningen avstrålade värme och orsakade issmälta mitt på planen.

Vid Hedskolan ska det finnas en liten isbana där de yngre barnen kan åka skridskor, men sargen ska monteras ner.

– I november/december ska vi ha fina isbanor, men naturligtvis beror det på vädret, om det regnar blir det senarelagt.

Vi ska se över om vi kan få brandposter till Sjöparken så vi inte alltid är beroende av tankbilar. Vi har talat med Räddningstjänsten som eventuellt kan vara behjälplig med att spola isarna, när de har möjlighet och inte är upptagna av andra uppdrag, säger Mats Rantapää.